80 years SHI CU – RUN FOR SUCCESS

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมงาน

วันแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

วัตถุประสงค์:
1. ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของนิสิตปัจจุบัน

สถานที่: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ:

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561

11.00 – 18.00 ลงทะเบียนและรับ Race Pack

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

05.45 ระยะ 10K ออกตัว
06.00 ระยะ 3K ออกตัว
08.00 สิ้นสุดการแข่งขัน

*Cut-Off Time 7:30am

ค่าสมัคร:

VIP (10km หรือ 3km) = 2,000 บาท
10km = 800 บาท
3km = 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ:

– การอนุญาตเข้าร่วมแข่งขัน
– เสื้อสำหรับการแข่งขัน
– Bib (เบอร์วิ่ง)
– ชิปจับเวลา บันทึกเวลาการแข่งขัน (เฉพาะระยะ 10km เท่านั้น)
– เหรียญรางวัล
– กระเป๋าที่ระลึก
– อาหาร
– ของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
– สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบริเวณงานตลอดการจัดงาน
– ถ้วยรางวัลชนะเลิศ Overall อันดับ 1 – 5 ชายและหญิง สำหรับระยะ 10km เท่านั้น
– Bib พิเศษ (เบอร์วิ่งพิมพ์ลายพิเศษ เฉพาะผู้สมัครแบบ VIP เท่านั้น)
– ของที่ระลึกสุดพิเศษ (เฉพาะผู้สมัครแบบ VIP เท่านั้น)